Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Kwalifikacja wojskowa 2017 roku

Kwalifikacja wojskowa 2017 roku

W okresie od dnia 13 lutego do dnia 21 marca 2017 r. na terenie Powiatu Ostrowskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów,
a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

W dniu 13 stycznia 2017 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze Wielkopolski. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jerzy Konkolewski
Czas wytworzenia: 2017-01-30
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2017-01-30 13:17:15
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 730

Załączone pliki

  1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jerzy Konkolewski
    Czas wytworzenia: 2017-01-30
    Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
    Czas udostępnienia: 2017-02-02 14:28:42
    Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski