Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1629)
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.1827)
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 290)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

Wymagane dokumenty     

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu /z przyłączami/przyłącza – wzór wniosku w załączeniu

Miejsce składania dokumentów   

Biuro Podawcze – pokój nr 1 parter budynku Starostwa tel. 62 737 84 00

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

Opłaty

Pobranie -  przed wykonaniem czynności      

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania  tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury z wyłączeniem zwolnień ustawowych

Sposób zapłaty:

wpłata na konto:

SBL w Skalmierzycach numer rachunku 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001

opłata skarbowa za pełnomocnictwo – Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

BOŚ O/Ostrów Wielkopolski numer rachunku 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004  

Termin załatwienia sprawy           

Niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy         

Zgodnie z art. 28b ust. 7 i 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1629)

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agata Wojtysiak
Czas wytworzenia: 2014-05-09
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-07-15 12:54:22
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1591

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agata Wojtysiak
  Czas wytworzenia: 2014-05-09
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-05-16 14:50:06
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 132