Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i...

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów)

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2015r.,  poz. 520)
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2013.267)
 4. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917)
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183)

Wymagane dokumenty     

Wniosek o udostepnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wzór wniosku w załączeniu (Formularz P oraz uszczegółowienie wniosku Formularze P1-P8)

Miejsce składania dokumentów   

Za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wlkp. 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Osobiście:

I piętro, pokój 109, tel. 62 737 84 63

poniedziałek od 8.00 do 15.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 14.30.

Opłaty   

Pobranie -  przed wykonaniem czynności      

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Sposób zapłaty:

 • Opłata wynikająca z Dokumentu Obliczenia Opłaty - wpłata na konto Powiatu Ostrowskiego, numer rachunku 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo –  wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,  numer rachunku 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Termin załatwienia sprawy           

Niezwłocznie – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty

Forma załatwienia sprawy         

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -  w szczególności kopii mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów.

Formularze (stanowiące Załącznik nr 3 do rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty):

 • P - wniosek o udostepnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • P3 – uszczegółowienie wniosku o udostepnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
 • P5 - uszczegółowienie wniosku o udostepnienie zbiorów danych GESUT
 • P6 - uszczegółowienie wniosku o udostepnienie zbiorów danych BDSOG
 • P7 - uszczegółowienie wniosku o udostepnienie zbioru danych bazy danych BDOT500
 • P8 - uszczegółowienie wniosku o udostepnienie innych materiałów
 • P1 - uszczegółowienie wniosku o udostepnienie zbiorów danych bazy danych EGiB
 • P2 - uszczegółowienie wniosku o udostepnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
Czas wytworzenia: 2014-08-01
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-08-01 10:18:43
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 6692

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2015-03-13
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-03-13 13:53:39
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2015-03-13
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-03-13 13:53:45
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2015-03-13
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-03-13 13:53:50
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2015-03-13
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-03-13 13:53:57
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2015-03-13
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-03-13 13:54:06
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2015-03-13
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-03-13 13:55:14
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2015-03-13
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-03-13 13:55:28
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 256
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 157
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 40
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 22
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 244
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 9
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 9
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 8
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 12
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Siwak
  Czas wytworzenia: 2017-10-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 15:47:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 35