Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych

Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.Dz. U.  z 2015r., poz. 520)
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2013.267)
 3. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924)
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917)
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914)
 7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183)

Wymagane dokumenty     

 • Zgłoszenie prac geodezyjnych
 • Zgłoszenie prac kartograficznych
 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
 • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
 • Arkusz danych ewidencyjnych budynku

- wzory formularzy w załączeniu

Miejsce składania dokumentów   

Za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wlkp. 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Osobiście:

I piętro, pokój 109, tel. 62 737 84 63

poniedziałek od 8.00 do 15.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 14.30.

Opłaty   

Pobranie -  przed wykonaniem czynności      

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Sposób zapłaty:

 • Opłata wynikająca z Dokumentu Obliczenia Opłaty - wpłata na konto Powiatu Ostrowskiego, numer rachunku 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001

Termin załatwienia sprawy           

 • Dot. zgłaszania prac geodezyjnych – zgodnie z art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz. U. z 2015r., poz. 520)
 • Dot. zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – zgodnie z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.  z 2015r., poz. 520)
 • Dot. uwierzytelnienia dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych – zgodnie z § 4 rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914)
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
Czas wytworzenia: 2014-10-20
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1964

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-08
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-08
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-08
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-08
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-10-20
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 14:00:38
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski