Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Oświadczenie o sprzedaży pojazdu  (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)
 • Załączniki:
  • dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu;
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
 • Do wglądu:
  • dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych);
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i zaświadczenie o numerze REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Społecznych
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16
parter, sala obsługi interesantów, stanowiska od 1-7
Tel. 627 378 442, 627 378 443, 627 378 444, 627 378 445, 627 378 446.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Od ręki, poprzez umieszczenie stosownej adnotacji na dokumencie potwierdzającym zbycie pojazdu.

OPŁATY:

Brak

OPŁATA SKARBOWA:

 • 17 zł od złożonego pełnomocnictwa (wpłata na konto Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Wydział Finansowy nr konta: 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004)

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów – tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 ze zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 968 ze zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów – Dz. U. Nr 230, poz. 2302 ze zmianami;

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia sprzedaży pojazdu należy dokonać w terminie 30 dni.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Karolina Szuleta
Czas wytworzenia: 2011-02-01
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:46:57
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 18392

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Karolina Szuleta
  Czas wytworzenia: 2011-04-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-04-07 12:33:39
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Karolina Szuleta
  Czas wytworzenia: 2015-03-11
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-03-11 14:42:24
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski