Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

 1. orzekaniem o stopniu niepełnosprawności w celu:
  1. odpowiedniego zatrudnienia,
  2. szkolenia,
  3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
  4. rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej,
  5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
  6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
  7. uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  8. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  9. korzystania z karty parkingowej,
  10. korzystania z innych ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 2. orzekaniem o niepełnosprawności dzieci w celu :
  1. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  2. uzyskanie zasiłku stałego,
  3. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie dziecka,
  4. korzystania z karty parkingowej,
  5. korzystania z innych ulg i uprawnień przysługujących dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
 3. wydawaniem z upoważnienia starosty legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności,
 4. wydawaniem z upoważnienia starosty legitymacji dokumentujących niepełnosprawność dzieci,
 5. rozpatrywaniem zasadności odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 6. rozpatrywaniem zasadności odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności dzieci,
 7. udzielaniem informacji dotyczących :
  1. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
  2. możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
  3. możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne ze świadczeń finansowanych ze środków PFRON.
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
Czas wytworzenia: 2011-01-31
Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 78

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2011-01-31 13:27:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski