Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 34

  Ogłoszenie

  Czas wytworzenia: 2017-12-15
  Czas udostępnienia: 2017-12-15 11:00:12

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla „Auto- Partner”

  Czas wytworzenia: 2017-12-15
  Czas udostępnienia: 2017-12-15 12:36:01

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego PU-H „de facto”

  Czas wytworzenia: 2017-12-15
  Czas udostępnienia: 2017-12-15 12:38:36

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego INTER GLOBAL

  Czas wytworzenia: 2017-12-15
  Czas udostępnienia: 2017-12-15 12:39:53

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Beata i Arfała Bielskich

  Czas wytworzenia: 2017-12-15
  Czas udostępnienia: 2017-12-15 12:41:35

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla MZZ w Ostrowie Wlkp.

  Czas wytworzenia: 2017-12-14
  Czas udostępnienia: 2017-12-14 15:26:08

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla PGNiG S.A.

  Czas wytworzenia: 2017-12-13
  Czas udostępnienia: 2017-12-13 11:56:52

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

  Zgodnie z art. 9 ust. 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. z 2017r., poz. 2187) podaje się do publicznej wiadomości informację:

  Czas wytworzenia: 2017-12-13
  Czas udostępnienia: 2017-12-13 12:24:02

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Pani Agnieszka Kasprzak PHU DEBARKO

  Czas wytworzenia: 2017-12-12
  Czas udostępnienia: 2017-12-12 13:20:32

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego PZD w Ostrowie Wielkopolskim

  Czas wytworzenia: 2017-12-12
  Czas udostępnienia: 2017-12-12 13:21:49

  Odwołanie od decyzji Starosty Ostrowskiego RPA.6740.7.74.2017 z dnia 08.11.2017r.

  Odwołanie od decyzji Starosty Ostrowskiego RPA.6740.7.74.2017  dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Raszkowie z dnia 08.11.2017r.

  Czas wytworzenia: 2017-12-07
  Czas udostępnienia: 2017-12-07 10:24:47

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dotyczy Przygodzice, dz. 388/2, 544

  Czas wytworzenia: 2017-12-05
  Czas udostępnienia: 2017-12-06 15:50:46

  Ogłoszenie naboru wniosków II Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Na podstawie §9  Regulaminu Funduszu TECHNO - GRANT, Starosta Ostrowski ogłasza nabór wniosków II Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2017/2018  

  Czas wytworzenia: 2017-11-30
  Czas udostępnienia: 2017-11-30 13:28:45

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy: Smardów, dz. 75/3

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 14:22:47

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości - dotyczy: Raszków, dz. 222

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 14:28:31

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów oraz przyjęcia punktów granicznych - dotyczy: Sulisław, dz. 137

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 14:54:31

  Ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2018 - 2019.

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 15:29:08

  Ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – dofinansowanie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej w latach 2018 – 2019.

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 15:33:50

  Podstawowa kwota dotacji na rok 2017

  Czas wytworzenia: 2017-11-16
  Czas udostępnienia: 2017-11-16 11:05:04

  Pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” w Raszkowie

  Decyzja  nr RPA.6740.7.74.2017 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” nr OSO3071 Raszków  z dnia 8 listopada 2017r.

  Czas wytworzenia: 2017-11-15
  Czas udostępnienia: 2017-11-15 10:55:41
  Strony: 1 2 3 4 5 6 34