Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 36

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy: Latowice, dz. 773

  Czas wytworzenia: 2018-05-22
  Czas udostępnienia: 2018-05-22 12:38:37

  Decyzja nr RPA.6740.7.74.2017 z dnia 28 kwietnia 2018r. dla inwestora P4 Sp.z o. o. z/s w Warszawie dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” PlaY” nr OSO3071 Raszków, na dz. nr 483/5 ( obręb 0001)

   Decyzja nr RPA.6740.7.74.2017 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” nr OSO3071 Raszków na działce nr 483/5 ( obręb 0001) dla  inwestora P4 Sp.zo.o. z/s w Warszawie

  Czas wytworzenia: 2018-05-11
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 10:02:47

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 kwietnia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego  z dnia 30 kwietnia 2018r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n Budowa drogi gminnej Przygodzice - ul. Północna

  Czas wytworzenia: 2018-05-11
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 11:21:13

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 maja 2018

  Czas wytworzenia: 2018-05-09
  Czas udostępnienia: 2018-05-10 15:51:35

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0062, dz. 1; 0063, dz. 2; obr. 0064, dz. 14/1, 14/2

  Czas wytworzenia: 2018-05-08
  Czas udostępnienia: 2018-05-08 15:36:13

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomośc położoną w Ostrowie Wlkp. - obr. 0064, dz. 12/3, 15/2

  Czas wytworzenia: 2018-04-30
  Czas udostępnienia: 2018-04-30 15:13:21

  Nagrodzone prace w II Edycji Konkursu „TECHNO - GRANT”

  Czas wytworzenia: 2018-04-26
  Czas udostępnienia: 2018-04-26 14:17:45

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy: Skrzebowa, dz. 232, 216, 230, 233

  Czas wytworzenia: 2018-04-23
  Czas udostępnienia: 2018-04-23 13:43:14

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje

  W trosce o zdrowie i życie mieszkańców na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego...

  Czas wytworzenia: 2018-04-19
  Czas udostępnienia: 2018-04-19 14:01:25

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji Starosty Ostrowskiego z dnia 4 kwietnia 2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   nr RPA.6740.ID.3.2018

  Czas wytworzenia: 2018-04-16
  Czas udostępnienia: 2018-04-16 14:03:51

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji  Starosty Ostrowskiego z dnia 4 kwietnia 2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr RPA.6740.ID.2.2018r.

  Czas wytworzenia: 2018-04-16
  Czas udostępnienia: 2018-04-16 14:25:11

  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych

  Czas wytworzenia: 2018-04-16
  Czas udostępnienia: 2018-04-16 15:22:30

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5 prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2018-04-13
  Czas udostępnienia: 2018-04-13 09:42:51

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Poznańska 43 prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2018-04-13
  Czas udostępnienia: 2018-04-13 09:42:51

  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - dotyczy: Szklarka Śląska, dz. 48/1

  Czas wytworzenia: 2018-04-11
  Czas udostępnienia: 2018-04-11 08:48:17

  Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów oraz materiałów dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Raszków

   dotyczy sprawy nr RPA.6740.1242.2017 z dnia 3 kwietnia 2018r. zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do dowodów i materiałów dotyczacej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 ” Play” OSO3071      w...

  Czas wytworzenia: 2018-04-03
  Czas udostępnienia: 2018-04-03 10:08:12

  Stawki dotacji obowiązujące w roku 2018 na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka szkół i placówek, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym

  Czas wytworzenia: 2018-03-30
  Czas udostępnienia: 2018-03-30 10:49:33

  Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki  zdrowotnej realizowanego w 2018 roku, pn. „Program polityki zdrowotnej przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 oraz 2016 roku...

  Czas wytworzenia: 2018-03-20
  Czas udostępnienia: 2018-03-20 13:44:45

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wielkopolskim, obr. 0097, działka nr 132/16

  Czas wytworzenia: 2018-03-14
  Czas udostępnienia: 2018-03-14 12:58:11

  Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek - dotyczy: Tarchały Małe, dz. 67/3

  Czas wytworzenia: 2018-03-05
  Czas udostępnienia: 2018-03-05 15:27:07
  Strony: 1 2 3 4 5 6 36