Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

  Strony: 1 2 3 4 5 6 17

  BIEŻĄCA KONSERWACJA I TERMOMODERNIZACJA WIEŻY OBSERWACYJNEJ STRAŻACKIEJ (przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim)

  Czas wytworzenia: 2018-04-27
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 14:22:47

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2018/2019

  Czas wytworzenia: 2018-04-17
  Czas udostępnienia: 2018-04-17 15:19:31

  Konserwacja oznakowania pionowego

  Czas wytworzenia: 2018-04-06
  Czas udostępnienia: 2018-04-06 12:43:31

  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

  Czas wytworzenia: 2018-04-04
  Czas udostępnienia: 2018-04-04 15:30:47

  Remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralnoasfaltową na gorąco

  Czas wytworzenia: 2018-04-03
  Czas udostępnienia: 2018-04-03 12:44:16

  Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna - etap I - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w m. Strzegowa na odc. dł. ok. 2250m

  Czas wytworzenia: 2018-03-13
  Czas udostępnienia: 2018-03-13 11:24:24

  Przebudowa drogi nr 5333P w m. Chynowa-poszerzenie nawierzchni jezdni na odc. dł. ok. 400m

  Czas wytworzenia: 2018-03-05
  Czas udostępnienia: 2018-03-05 15:29:19

  Przetarg nieograniczony : Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok. 300m

  Czas wytworzenia: 2018-02-26
  Czas udostępnienia: 2018-02-26 15:17:44

  Przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn-Cegły na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-02-07
  Czas udostępnienia: 2018-02-07 15:45:44

  Zamówienie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych

  Czas wytworzenia: 2018-02-02
  Czas udostępnienia: 2018-02-02 15:22:53

  Wycinka i chirurgia drzew

  Czas wytworzenia: 2018-01-31
  Czas udostępnienia: 2018-01-31 15:02:49

  Konserwacja rowów przydrożnych

  Czas wytworzenia: 2018-01-23
  Czas udostępnienia: 2018-01-23 15:19:58

  Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym

  Czas wytworzenia: 2018-01-22
  Czas udostępnienia: 2018-01-22 13:34:54

  Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-01-19
  Czas udostępnienia: 2018-01-19 12:30:15

  Wycinka i chirurgia drzew

  Czas wytworzenia: 2018-01-15
  Czas udostępnienia: 2018-01-15 15:35:31

  Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna - etap I - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w m. Strzegowa na odc. dł. ok. 2250m

  Czas wytworzenia: 2017-12-01
  Czas udostępnienia: 2017-12-01 17:53:36

  Przebudowa drogi nr 5299P-budowa drogi dla rowerów na ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od Al. Słowackiego do ul. Kaliskiej) w ramach projektu  pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,  WRPO 2014 – 2020; Działanie 3.3; Poddziałanie 3.3.4

  Czas wytworzenia: 2017-11-30
  Czas udostępnienia: 2017-11-30 13:51:08

  Budowa drogi dla rowerów na odc. Ostrowie Wielkopolski-Lewków-Michałków w ciągu dróg powiatowych nr 5299P i 5300P na odc. dł. ok. 5,7km w ramach projektu  pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”WRPO 2014 – 2020; Działanie 3.3; Poddziałanie 3.3.4

  Czas wytworzenia: 2017-11-30
  Czas udostępnienia: 2017-11-30 14:56:33

  Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory -Wierzbno - etap I- od skrzyżowania drogi nr 5323P z ul. Spacerową i Rzemieślniczą w m. Kaczory do skrzyżowania z drogą nr 5326P w m. Baby na odc. dł. ok. 2,33km

  Czas wytworzenia: 2017-11-29
  Czas udostępnienia: 2017-11-29 08:29:32

  Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 900m

  Czas wytworzenia: 2017-11-29
  Czas udostępnienia: 2017-11-29 08:53:43
  Strony: 1 2 3 4 5 6 17