OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Nieodpłatna Pomoc Prawna

KOMUNIKAT O DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE OSTROWSKIM

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożenia związanym z   COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorobach zakaźnych oraz  wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju.

Od dnia 13 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Ostrowskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawą mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon, mail).

W takim celu należy przesłać na adres nieodplatna@powiat-ostrowski.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość w załączeniu.

                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                      SEKRETARZ POWIATU                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mirosław Rychlik

 

 

Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(Dz. U. z 2017r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467)

w celu skorzystania z pomocy prawnej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu

539 526 070

Zapisy będą odbywały się w dniach:

wtorek (godz. 12.00-14.00)

czwartek (godz. 12.00-14.00)

 

Wykaz punktów porad oraz zasady ich udzielania są ponadto opublikowane:

- w BIP Powiatu Ostrowskiego pod adresem www.powiat-ostrowski.pl

- na stronie Powiatu Ostrowskiego w zakładce - Nieodpłatna Pomoc Prawna

- na tablicach w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, w punktach porad prawnych oraz w Urzędach Gmin Powiatu Ostrowskiego.

 Lp.

 Lokalizacja

 Godziny dyżurów

 Udzielający porad

Rodzaj porad

  1

 Ostrów Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 12 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) pokój nr 8

- tel. 62 506 64 08

 Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00 

 radca prawny

 Porady

Prawne/

Mediacja

 2

 Odolanów 

Ośrodek Zdrowia ul. Gimnazjalna 6 pokój nr 103

- tel. 518 122 360

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00 

 adwokat

 Porady

prawne

 3

 Nowe Skalmierzyce

 ul. Ostrowska 8 (Urząd Gminy i Miasta)

- tel. 62 762 97 15

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek:   7:30 – 11:30

Środa:   7:30 – 11:30

Czwartek: 11:30 – 15:30

Piątek: 11:30 – 15:30 

 adwokat/radca prawny

 Porady

prawne

  Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową

 

 4

 Raszków – Przybysławice 42

 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

- tel. 62 734 35 97

Poniedziałek: 10:30 – 14:30

Wtorek: 11:00 – 15:00

Środa:   8:30 – 12:30

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek:  11:30 – 15:30 

 radca prawny

Porady

Prawne/

Poradnictwo

obywatelskie

 5

 Ostrów Wielkopolski

  ul. Asnyka 8 (Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.)

- tel. 607 516 232

 

Poniedziałek:   9:00 – 13:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00 

 radca prawny

Porady

Prawne/ Poradnictwo

Obywatelskie/

Mediacja 

 6

 Przygodzice

 ul. PTR 1 („Chata Regionalna”)

- tel. 62 592 77 22

Poniedziałek:   7:00 – 11:00

Wtorek:   7:45 – 11:45

Środa:   7:00 – 11:00

Czwartek:   7:00 – 11:00

Piątek:  7:00 – 11:00

 radca prawny

Porady

Prawne/ Poradnictwo

obywatelskie

Załączone pliki

Czas udostępnienia: 2020-02-04
Pokaż metadane