OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO w roku 2022

Lp.

Lokalizacja

Godziny dyżurów

 Udzielający porad 

Rodzaj porad

1

Ostrów Wielkopolski

Al. Powstańców Wielkopolskich 12
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pokój nr 8)

- tel. 62 506 64 08

Poniedziałek: 10:00 – 14:00
Wtorek: 10:00 – 14:00
Środa: 10:00 – 14:00
Czwartek: 10:00 – 14:00
Piątek: 10:00 – 14:00

 radca prawny

Porady Prawne/
Poradnictwo obywatelskie/
Mediacja

2

Odolanów

(Ośrodek Zdrowia pokój nr 103)
ul. Gimnazjalna 6

- tel. 518 122 360

Poniedziałek: 10:00 – 14:00
Wtorek: 10:00 – 14:00
Środa: 10:00 – 14:00
Czwartek: 10:00 – 14:00
Piątek: 10:00 – 14:00

 adwokat

Porady Prawne/
Poradnictwo obywatelskie/
Mediacja

3

Nowe Skalmierzyce

(Świetlica Środowiskowa)
ul. 3 Maja 20

tel. 62 762 01 82

Poniedziałek: 8:00 – 12:00
Wtorek: 7:30 – 11:30
Środa: 7:30 – 11:30
Czwartek: 8:00 – 12:00
Piątek: 9:00 – 13:00 

 adwokat/
radca prawny

Porady Prawne/
Poradnictwo obywatelskie/
Mediacja

Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową

4

Raszków – Przybysławice 42

(Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej)

- tel. 62 734 35 97

Poniedziałek: 10:30 – 14:30
Wtorek: 11:00 – 15:00
Środa: 8:30 – 12:30
Czwartek: 12:00 – 16:00
Piątek: 11:30 – 15:30 

radca prawny

Porady Prawne/
Poradnictwo Obywatelskie/
Mediacja

5

Ostrów Wielkopolski 

ul. Asnyka 8
(Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.)

- tel. 607 516 232

Poniedziałek: 9:00 – 13:00
Wtorek: 12:00 – 16:00
Środa: 12:00 – 16:00
Czwartek: 12:00 – 16:00
Piątek: 12:00 – 16:00

 radca prawny

Porady Prawne/
Poradnictwo Obywatelskie/
Mediacja

6

Przygodzice

ul. Wrocławska 52
(Gminny Ośrodek Kultury)

- tel. 62 592-70-11 w.5

Poniedziałek: 7:00 – 11:00
Wtorek: 7:45 – 11:45
Środa: 7:00 – 11:00
Czwartek: 7:00 – 11:00
Piątek: 7:00 – 11:00 

 radca prawny

Porady Prawne/
Poradnictwo Obywatelskie/
Mediacja

Czas udostępnienia: 2022-02-02
Pokaż metadane