OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2023

 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Szymborskiej, Sendlerowej, na dz. nr 63/6, 63/7, 67/4, 67/6, 69/4, 60/2, 62/6, 67/9, 69/6, 59/8, 59/10, 59/12, 59/13, 50/6, 49/2, 47/2, 40/5, 39/5, 38/7, 35/2, 29/2, 18/2, 15/2 (obręb 0015) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.1.2023 z dnia 02.01.2023
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Wiśniowa, na dz. nr 254/1, 263, 376/117, 376/131 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.2.2023 z dnia 02.01.2023
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Leśna, na dz. nr 35/1, 369/4, 423/8, 404 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.3.2023 z dnia 02.01.2023
 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Sosnowa, na dz. nr 372/53, 372/58, 371/15, 371/21, 35/3, 310/1 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.4.2023 z dnia 02.01.2023
 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne na dz. nr 129, 1061/8, 1061/12 (obręb 0002), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.5.2023 z dnia 11.01.2023
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce na dz. nr 242, 241, 237/2, 180, 177/15, 177/14, 177/13 (obręb 0001) w miejscowości Skalmierzyce na działkach nr 1185/2, 1185/4, 1238, 1237/2, 1237/3 (obręb 0018) i w miejscowści Boczków, na działakch nr 141/5, 194/3, 195/5, 195/6, 197/1, 198/11, inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.6.2023 z dnia 19.01.2023
Czas udostępnienia: 2023-01-24
Pokaż metadane