OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2023r.

1.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 142/1, na dz. nr 143/2 (obręb 0097), inwestor Lech Jureczek, znak sprawy RPA.6743.5.1.2023 z dnia 09.01.2023

2.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sośnie przy ul. Okręznej 6 ,na dz. nr 108 (obręb 0015), inwestor Ryszard Krakowiak, znak sprawy RPA.6743.5.2.2023 z dnia 11.01.2023

3.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 83A, na dz. nr 105 (obręb 0023), inwestor Leonora i Dariusz Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.3.2023 z dnia 13.01.2023

4.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 164, na dz. nr 37/9 (obręb 0108), inwestor Łukasz Skuczyński i Marta Marcinkowska, znak sprawy RPA.6743.5.4.2023 z dnia 13.01.2023

5. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 166, na dz. nr 38/5 (obręb 0108), inwestor Karol i Ilona Stasierscy, znak sprawy RPA.6743.5.5.2023 z dnia 13.01.2023

6.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gołebia 25, na dz. nr 60 (obręb 0116), inwestor Roman i Zofia Dera, znak sprawy RPA.6743.5.6.2023 z dnia 16.01.2023

7.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kolejarska 3, na dz. nr 74 (obręb 0115), inwestor Barbara i Bogusław Szczepanek, znak sprawy RPA.6743.5.7.2023 z dnia 17.01.2023

8.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Czereśniowa, na dz. nr 1058/21 (obręb 0012), inwestor Iwona i Krzysztof Wasiela, znak sprawy RPA.6743.5.8.2023 z dnia 18.01.2023

9.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa 54, na dz. nr 3/4 (obręb 0174), inwestor Magdalena i Paweł Stępień, znak sprawy RPA.6743.5.9.2023 z dnia 19.01.2023

10. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 40/2, na dz. nr 40/2 (obręb 0068), inwestor Elżbieta i Sandra Stramkowskie, znak sprawy RPA.6743.5.10.2023 z dnia 23.01.2023

11.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 9/3, na dz. nr 1369 (obręb 0001), inwestor Robert Przerwa, znak sprawy RPA.6743.5.11.2023 z dnia 24.01.2023

12.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul.Kamienna 49, na dz. nr 17/19 (obręb 0026), inwestor Sergiusz Kiernikowski, znak sprawy RPA.6743.5.12.2023 z dnia 24.01.2023

13. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Krótka 11, na dz. nr 111/1 (obręb 0009), inwestor Paweł i Joanna Kalis, znak sprawy RPA.6743.5.13.2023 z dnia 24.01.2023

14.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Słoneczna 5, na dz. nr 649/6 (obręb 0011), inwestor Urszula i Mirosław Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.14.2023 z dnia 24.01.2023

15.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Chwaliszewska 13, na dz. nr 214/2 (obręb 0001), inwestor Mirosław, Marlena i Halina Zyśko, znak sprawy RPA.6743.5.15.2023 z dnia 24.01.2023

16.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Leśna 21, na dz. nr 388/1 (obręb 0013), inwestor Marcin Dudziak, znak sprawy RPA.6743.5.16.2023 z dnia 24.01.2023

17.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Kwiatowa 17, na dz. nr 189/3 (obręb 0027), inwestor Magdalena i Paweł Stępień, znak sprawy RPA.6743.5.17.2023 z dnia 24.01.2023

18. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kaczory ul. Spacerowa 15, na dz. nr 1055/5 (obręb 0003), inwestor Krzysztof i Katarzyna Włodarscy, znak sprawy RPA.6743.5.18.2023 z dnia 24.01.2023

Czas udostępnienia: 2023-01-31
Pokaż metadane