Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Starosta Ostrowski

Starosta Ostrowski

Starosta Ostrowski - Paweł Rajski

starosta.ostrowski@powiat-ostrowski.pl

tel. 627 378 402

Do zakresu zadań i kompetencji starosty jako kierownika starostwa należy:

 1. ogólne kierownictwo oraz nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań starostwa,
 2. określenie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy starostwa, z wyjątkiem spraw objętych regulaminem,
 3. koordynowanie działalności wydziałów oraz kierowanie przy pomocy wicestarosty, sekretarza i skarbnika pracą komórek organizacyjnych starostwa, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do regulaminu,
 4. akceptowanie projektu programu działania starostwa oraz oceny z wykonania programu za dany rok,
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa    z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności,
 6. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży  oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
 7. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i służb, w oparciu o aktualne przepisy prawa,
 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. upoważnianie członków zarządu i innych pracowników starostwa do wydawania             w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej   w starostwie,
 11. zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 12. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników starostwa,
 13. reprezentowanie starostwa na zewnątrz,
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu i regulaminu.

 Starosta oraz wicestarosta przyjmują interesantów w czwartki w godzinachod 12-tej do 16-tej.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Robert Kiczka
Czas wytworzenia: 2003-07-07
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-05-24 08:35:49
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 962