Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 lipca 2014 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 lipca 2014 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
Czas wytworzenia: 2014-07-16
Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:30:55
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1

Załączone pliki

 1. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XL/338/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-16
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:30:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XL/339/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2025
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-16
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:30:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2014 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-16
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:30:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. ustalenia planu finansowego na realizacje zadania powierzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pn. „Wszyscy razem do celu”, którego wykonawcą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-16
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:30:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XL/340/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 213/9, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-16
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:30:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach programu AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W 2014
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-16
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:30:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski