OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 lipca 2014 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 lipca 2014 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
Czas wytworzenia: 2014-07-30
Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 0

Załączone pliki

 1. ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie oraz uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dzienne w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych C K U w Przygodzicach
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku Przychodni Specjalistycznej na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego w ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości powiatowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kantaka, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. opinii dotyczącej zaliczenia dróg usytuowanych na terenie wsi Sośnie do kategorii dróg gminnych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. zawarcia umowy z Gminą i Miastem Raszków w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Bieganin)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. zawarcia umowy z Gminą i Miastem Raszków w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Korytnica)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 8. zawarcia umowy z Gminą i Miastem Raszków w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Szczurawice – Moszczanka)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 9. zawarcia umowy z Gminą Sośnie w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Bogdaj)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 10. zawarcia umowy z Gminą Sośnie w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Granowiec)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 11. zawarcia umowy z Gminą Sośnie w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Kałkowskie)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 12. zawarcia umowy z Gminą Sośnie w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Sośnie)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 13. zawarcia umowy z Gminą i Miastem Odolanów w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Boników)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 14. zawarcia umowy z Gminą i Miastem Odolanów w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Raczyce)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 15. zawarcia umowy z Gminą i Miastem Odolanów w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Boników – Odolanów)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 16. zawarcia umowy z Gminą Przygodzice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Chynowa)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 17. zawarcia umowy z Gminą Przygodzice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Czarnylas)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 18. zawarcia umowy z Gminą Przygodzice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Dębnica)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 19. zawarcia umowy z Gminą Przygodzice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Topla Osiedle)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 20. zawarcia umowy z Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Gorzyce Wielkie)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 21. zawarcia umowy z Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Górzno)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 22. zawarcia umowy z Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Łąkociny)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 23. zawarcia umowy z Gminą Sieroszewice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Rososzyca)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 24. zawarcia umowy z Gminą Sieroszewice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Strzyżew – chodnik)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 25. zawarcia umowy z Gminą Sieroszewice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Strzyżew)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Osoba udostępniająca: Robert Marcinkowski
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski