Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 września 2014 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 września 2014 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
Czas wytworzenia: 2014-09-16
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 0

Załączone pliki

 1. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kępińskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Kępiński Powiatowi Ostrowskiemu realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Jarociński Powiatowi Ostrowskiemu realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Ostrowski porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski