Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 października 2014 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 października 2014 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
Czas wytworzenia: 2014-10-22
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1

Załączone pliki

 1. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Zespole Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku, określonych Uchwałą Nr XLI/343/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2014.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości przez Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 9. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 213/9, ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 10. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 213/16, ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 11. opinii dotyczącej zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnych.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 12. opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (Gm. Przygodzice)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski