Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 października 2014 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 października 2014 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
Czas wytworzenia: 2014-10-29
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 3

Załączone pliki

 1. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/356/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/357/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku, określonych Uchwałą nr XLI/343/2014Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/358/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Zespole Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/359/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/360/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/361/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/362/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2014
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski