Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 października 2014 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 października 2014 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
Czas wytworzenia: 2014-10-30
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 0

Załączone pliki

 1. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/362/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2014
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-30
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-30
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. zmiany uchwały Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 - 2025.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-30
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2014 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-30
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b-d ustawy o systemie oświaty, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-30
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. wyrażenia zgody na kasację i złomowanie środków trwałych będących w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Psarach
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-30
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację środków trwałych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-10-30
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski