Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 listopada 2014 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 listopada 2014 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
Czas wytworzenia: 2014-11-14
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 4

Załączone pliki

 1. zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2015-2025.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu budżetu na rok 2015
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. wyrażania zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości powiatowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Poznańskiej, oznaczonej w obrębie 0044 numerem działki 33/15, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 10.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 8. zawarcia umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. (m. Gniazdów)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 9. zawarcia umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. (m. Biskupice Kaliskie)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski