Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Podstawy prawne działania powiatu

Podstawy prawne działania powiatu

  Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o  samorządzie powiatowym - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595.   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 07.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów - Dz.U. Nr 103, poz.652   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.08.2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalanie i zmiana nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach- Dz.U. Nr 86, poz. 994 ze zm.                                                                                                                          Rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 31.05.2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu - Dz.U. Nr 62, poz.631 ze zm.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków - Dz. U. Nr 131, poz. 1472   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu - Dz.U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania - Dz.U. Nr 13, poz.114   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - Dz.U. Nr 61, poz. 709   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 03.12.2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania- Dz.U. Nr 215, poz. 1818  
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2003-07-02
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2013-07-16 12:47:38
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 108