Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Adrian Ćwiklak – administrator
Referat Informatyki
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 80
faks: 62 737 84 33
e-mail: bip@powiat-ostrowski.pl 

Jolanta Orzechowska – redaktor
Referat Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 08
faks: 62 737 84 33
e-mail: biuro.zarzadu@powiat-ostrowski.pl 

Malwina Kujek – redaktor
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 26
faks: 62 737 84 33
email: fn@powiat-ostrowski.pl 

Łukasz Bartczak – redaktor
Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 504 83 60
faks: 62 737 84 33
e-mail: promocja@powiat-ostrowski.pl 

Paweł Kubica – redaktor
Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 49
faks: 62 737 84 33
e-mail: gg@powiat-ostrowski.pl 

Dorota Smuga – redaktor
Referat Architektury i Budownictwa
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 504 83 33
faks: 62 737 84 33
e-mail: d.smuga@powiat-ostrowski.pl

Anna Pasternicka – redaktor
Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 68
faks: 62 737 84 33
e-mail: rpr@powiat-ostrowski.pl 

Mirela Płócienniczak – redaktor
Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 70
faks: 62 737 84 33
e-mail: rpr@powiat-ostrowski.pl 

Marcel Szlachciak – redaktor
Biuro Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 28
faks: 62 737 84 28
e-mail: przetargi@powiat-ostrowski.pl

Marlena Frąszczak – redaktor
Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 87
faks: 62 737 84 33
e-mail: edukacja@powiat-ostrowski.pl

Renata Zaremba-Wawrocka – redaktor
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Aleja Słowackiego 1C
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 10 98
faks: 62 737 10 98
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl

Małgorzata Tomankiewicz – redaktor
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 29
faks: 62 737 84 33
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Iwona Łęcka – redaktor
Biuro Kontroli
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 79
faks: 62 737 84 33
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Beata Strzelczak – redaktor
Audytor Wewnętrzny
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 79
faks: 62 737 84 33
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Grzegorz Szczerkowski – redaktor
Archiwum Zakładowe
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 79
faks: 62 737 84 33
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Jerzy Konkolewski – redaktor
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 79
faks: 62 737 84 33
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Mirosław Rychlik
Czas wytworzenia: 2017-10-06
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2017-10-06 14:39:37
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 911