OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 28.05.2012r. zostało wszczęte na wniosek Państwa Danuty, Wiktora i Łukasza Jędras, zamieszkałych, ul. Platanowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski postępowanie o wydanie pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika ziemnego – stawu rybno – rekreacyjnego napełnianego w oparciu o zwierciadło wód gruntowych zlokalizowanego w miejscowości Dębnica, gmina Przygodzice – działka o numerze ewidencyjnym 351, obręb mapy nr 0005, o parametrach technicznych:

ogólna powierzchnia –  1 350 m2 ,
pojemność stawu – 3 780 m3,
średnia głębokość – 2,80 m,
wymiary – 33,5 m x 45,0 m
rzędna zwierciadła wody – 121,80 m,
rzędna dna zbiornika – 119,0 m n.p.m.

współrzędne geograficzne oś stawu:
N: 51° 34’ 13,55’’   X: 412251,05
E: 17° 46’ 52,39’’   Y: 415558,33

Zbigniew Ignor
/-/
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zbigniew Ignor
Czas wytworzenia: 2012-06-13
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2012-06-13 13:49:07
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 50