Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:    

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu /z przyłączami/przyłącza – wzór wniosku w załączeniu

Miejsce składania dokumentów:  

Biuro Podawcze – pokój nr 1 parter budynku Starostwa tel. 62 737 84 00

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

Opłaty:

Pobranie -  przed wykonaniem czynności      

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania  tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury z wyłączeniem zwolnień ustawowych

Sposób zapłaty:

wpłata na konto:

SBL w Skalmierzycach numer rachunku 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001

opłata skarbowa za pełnomocnictwo – Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

BOŚ O/Ostrów Wielkopolski numer rachunku 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004  

Termin załatwienia sprawy:          

Niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy         

Zgodnie z art. 28b ust. 7 i 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zbigniew Bukowski
Czas wytworzenia: 2014-05-09
Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
Czas udostępnienia: 2018-05-08 14:58:48
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 2059

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zbigniew Bukowski
  Czas wytworzenia: 2018-03-15
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2018-03-15 12:54:22
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 193