Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1034 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczeni Opłaty (Dz.U.2014.917 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – wzór wniosku: Formularz EGiB

Miejsce składania wniosków:

Za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wlkp. 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Osobiście:

I piętro, pokój nr 107, tel.62 737 84 51 – Referat Geodezji, Kartografii i Katastru w Wydziale Geodezji
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wlkp. 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Opłaty:

Pobranie - przed wykonaniem czynności.

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Sposób zapłaty:

 • Opłata wynikająca z Dokumentu Obliczenia Opłaty – wpłata na konto Powiatu Ostrowskiego, Nr rachunku: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Nr rachunku: 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.

Formularz EGiB stanowiący Załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczeni Opłaty

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Walczak
Czas wytworzenia: 2014-08-01
Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:45:24
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 16815

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Rudowicz
  Czas wytworzenia: 2017-11-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 16:20:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1824
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Rudowicz
  Czas wytworzenia: 2017-11-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 16:20:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 736