Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych

Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2014.914 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:    

 • Zgłoszenie prac geodezyjnych
 • Zgłoszenie prac kartograficznych
 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
 • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
 • Arkusz danych ewidencyjnych budynku

- wzory formularzy w załączeniu

Miejsce składania dokumentów:  

Za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wlkp. 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Osobiście:

I piętro, pokój 109, tel. 62 737 84 63

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Opłaty:  

Pobranie - przed wykonaniem czynności      

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania  tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Sposób zapłaty:

 • Opłata wynikająca z Dokumentu Obliczenia Opłaty - wpłata na konto Powiatu Ostrowskiego, numer rachunku 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001

Termin załatwienia sprawy:          

 • Dot. zgłaszania prac geodezyjnych – zgodnie z art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)
 • Dot. zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – zgodnie z art. 12b  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)
 • Dot. uwierzytelnienia dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych – zgodnie z § 4 rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2014.914 z późn. zm.)
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Walczak
Czas wytworzenia: 2014-10-20
Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:47:16
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 2319

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-08
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-08
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-08
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-08
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-10-20
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 14:00:38
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski