OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Decyzja zezwalająca na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych...

Decyzja zezwalająca na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r., poz. 67)

Wymagane dokumenty: wniosek właściciela zwierzęcia wraz z załącznikami:

 

 • - oświadczenie o znajomości stosownych przepisów,
 • - kopia zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie,
 • - kopia rodowodu lub metryki,
 • - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty: opłata skarbowa za wniosek - 82 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy BOŚ o/ Ostrów Wielkopolskim:

68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Termin odpowiedzi: do 30 dni (do 60 dni).

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

Gdzie załatwiać: Wydział Rozwoju Powiatu; pok. Nr 217; tel.  62 73 78 468

Kiedy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
Czas wytworzenia: 2016-02-08
Osoba udostępniająca: Anna Pasternicka
Czas udostępnienia: 2020-02-20 08:25:58
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 80

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Osoba udostępniająca: Anna Pasternicka
  Czas udostępnienia: 2020-01-17 11:51:04
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Osoba udostępniająca: Anna Pasternicka
  Czas udostępnienia: 2020-02-20 08:25:51
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0