Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Charakterystyka

Charakterystyka

Powiat ostrowski leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Graniczy z województwem dolnośląskim oraz powiatami: krotoszyńskim, pleszewskim, kaliskim i ostrzeszowskim. Ponad 160 tys. mieszkańców zamieszkuje obszar o powierzchni 1175,2 km2. Powiat ostrowski tworzy 8 jednostek administracyjnych: miasto Ostrów Wielkopolski (gmina miejska), Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków (gminy miejsko-wiejskie), Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i Sośnie (gminy wiejskie).

Użytki rolne zajmują 61% powierzchni, lasy natomiast prawie 28%. Powiat ma zatem charakter rolniczo-przemysłowy, a naturalną tego konsekwencją jest dominujący w strukturze gospodarki przemysł rolno-spożywczy. Całkiem nieźle rozwija się również turystyka. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż cały teren powiatu ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę: wodociągi i telefony to oczywistość, a większość gmin ma własne oczyszczalnie ścieków.

Przez powiat ostrowski przebiegają szlaki komunikacyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej: drogi krajowe Wrocław–Bydgoszcz i Katowice–Poznań oraz szlaki kolejowe Katowice–Poznań, Wrocław–Łódź–Warszawa.

Powiat Ostrowski ma charakter rolniczo-przemysłowy, teren ma bardzo dobra infrastrukturę – jest zwodociągowany, stelefonizowany, większość gmin ma własne oczyszczalnie ścieków, buduje kanalizację. W powiecie nie ma tradycji przemysłu ciężkiego, natomiast dobre perspektywy rozwoju ma tu przemysł rolno-spożywczy. Interesująco wyglądają perspektywy rozwoju turystyki, zwłaszcza w oparciu o tereny leśne objęte ochroną w licznych rezerwatach przyrody. Powiat ostrowski bogaty jest w pomniki przyrody. Wśród najciekawszych odnajdujemy Dęby Antonińskie, aleję dębową w Raduchowie, aleję brzozową przy trasie Ołobok-Wielowieś, zabytkowe założenia parkowe np. parki okalające malownicze pałacyki dwory w Mojej Woli, Antoninie, Lewkowie, Sobótce, Górznie i Gutowie. Miłośników przyrody zachwyci rozległa panorama Pradoliny Baryczy, bogate kompleksy leśne, zagospodarowane i zadbane akweny, stawy przygodzickie i milickie, będące rajem dla ptactwa wodnego.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Janusz Grzesiak
Czas wytworzenia: 2011-05-31
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-05-31 12:13:27
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 11854