Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Historia

Historia

Najstarsze znaleziska archeologiczne świadczące o początkach osadnictwa na terenach dzisiejszego powiatu ostrowskiego sięgają epoki neolitu, brązu i wpływów rzymskich. Pierwsze pisane informacje o osadach pochodzą z końca XIII wieku. Najstarsze przekazy dotyczą głównie osad wchodzących w skład dóbr kościelnych. południowo-wschodnia część powiatu ostrowskiego stanowiła wielka własność kościelna należąca do dóbr zakonu Cystersek Ołobockich. W 1713 roku, dzięki możnemu właścicielowi rozległych dóbr przygodzickich, podskarbiemu wielkiemu koronnemu Janowi Jerzemu Przebendowskiemu. Ostrów otrzymał lokację na prawie magdeburskim. Od tego momentu następuje stały rozwój miasta, które staje się największe w tym regionie. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku, Ostrów znalazł się w zaborze pruskim, w nowo utworzonym powiecie odolanowskim i stał się „centrum polskości” i oporu przeciw zaborcy.

Największy wpływ na rozwój regionu miało stworzenie połączeń komunikacyjnych i wybudowanie kolei żelaznej z Poznania przez Ostrów na Sląsk. W drugiej połowie XIX wieku rozbudowano sieć dróg bitych, unowocześniono pocztę, a na początku XX wieku zainstalowano telegraf. 1 października 1887 roku podzielono powiat odolanowski i z części ziem powstał powiat ostrowski. W tym czasie powstała w Ostrowie gazownia, rzeźnia miejska, wodociąg i kanalizacja, dwa kąpieliska, kilka parków, wprowadzono oświetlenie gazowe.

W życiu gospodarczym ważne miejsce zajęły kasy pożyczkowo-oszczędnościowe i banki. W Ostrowie funkcjonował Bank Kupiecki i Miejska Kasa Oszczędności, w Raszkowie — Bank Ludowy. Ostrów był sporym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym, nie tylko dla powiatu, ale i dla powiatów sąsiednich. W okresie międzywojennym w Ostrowie utworzono szkołę specjalną dla dzieci, jedną z niewielu jakie funkcjonowały w Wielkopolsce.

Po zakończeniu II wojny światowej zmiany gospodarcze, a przede wszystkim zmiany stosunków własnościowych, nacjonalizacja przemysłu i wielkiej własności ziemskiej stały się wyznacznikiem kierunków polityki gospodarczej.

W powiecie ostrowskim, a głównie w samym mieście na bazie istniejących zakładów powstały nowe, takie jak: Zakłady Sprzętu Mechanicznego, Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, „Spomasz”, Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Sklejek, Zakłady Automatyki Przemysłowej. Rozbudowano do jednych z największych w kraju Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. W Skalmierzycach rozbudowano Zakłady Nawierzchniowe, a w Odolanowie w oparciu o miejscowe złoża gazu ziemnego powstał Zakład Odazotowania Gazu. Powstało wiele firm budowlanych obsługujących budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe oraz rolnictwo. Dynamicznie rozwijał się przemysł rolnospożywczy, odzieżowy, powstało także wiele zakładów rzemieślniczych różnych branż. Rolnictwo regionu zawsze należało do krajowej czołówki.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Janusz Grzesiak
Czas wytworzenia: 2011-05-31
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-05-31 14:54:02
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 5098