OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zarządzenia Starosty Ostrowskiego - rok 2017

Zarządzenia Starosty Ostrowskiego - rok 2017

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
Czas wytworzenia: 2017-02-02
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2017-02-06 14:05:40
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 786

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-02-02
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-02-06 14:11:08
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 74
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-02-02
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-02-06 14:11:08
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 40
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-02-02
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-02-06 14:11:08
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 36
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-02-02
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-02-06 14:11:08
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 41
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-02-13
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-02-23 11:50:21
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 32
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-03-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-04-26 12:56:39
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 21
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-03-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-04-26 12:56:52
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 23
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-03-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-04-26 12:57:05
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 22
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-04-26 13:00:18
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 42
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-04-06
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-04-26 13:00:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 22
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-04-06
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-04-26 13:00:46
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 21
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-04-19
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-05-12 14:56:44
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 20
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-04-24
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-05-12 14:56:54
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 20
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-04-24
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-05-12 14:57:08
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 24
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-04-24
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-05-12 14:57:30
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 26
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-04-26
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-05-12 14:57:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 29
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-05-09
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-06-14 12:55:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 24
 18. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-05-15
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-06-14 12:55:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 44
 19. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-06-12
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-07-31 08:15:40
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 40
 20. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-09-05
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-09-14 15:09:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 58
 21. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-03
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-10-03 14:19:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 24
 22. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-09-28
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-10-19 11:05:40
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 37
 23. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-02
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-10-19 11:05:40
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 22
 24. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-10-20 09:30:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 23
 25. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-10-20 09:31:27
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 23
 26. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-10-20 09:31:54
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 21
 27. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-10-20 09:32:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 23
 28. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-10-24 10:54:49
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 28
 29. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-17
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-11-02 14:17:17
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18
 30. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-24
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-11-02 14:18:09
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 21
 31. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-24
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-12-07 11:30:32
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 20
 32. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-10-24
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-12-07 11:31:10
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 19
 33. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-11-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-12-07 11:31:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 16
 34. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-11-28
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-12-14 16:09:22
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 15
 35. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-12-12
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-12-14 16:09:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18
 36. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-12-15
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-12-28 13:06:30
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 20
 37. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Paweł Rajski
  Czas wytworzenia: 2017-12-21
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2017-12-28 13:06:47
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 20