Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Sposoby dostępu do informacji publicznej

 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępniania:
   1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
   2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
   3. Informacja publiczna może być udostępniana:
    1. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
    2. przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.
  • wstępu na posiedzenia organów, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem:
  • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia (Powiat Ostrowski) ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  • Podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Adrian Ćwiklak
Czas wytworzenia: 2017-01-06
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2017-01-06 11:54:21
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 2929