OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł:

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
Czas wytworzenia: 2017-11-17
Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
Czas udostępnienia: 2017-11-17 10:28:36
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 535

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2017-12-18
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2017-12-29 14:21:54
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 145
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2017-12-28
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2017-12-29 14:30:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 87
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-02-08
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-02-08 09:27:09
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 70
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-03-28
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-03-28 08:35:58
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 29
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-04-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-04-10 09:14:07
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 16
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-04-23
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-04-23 12:27:45
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 26
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-06-12
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-06-12 13:01:24
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-07-11 08:45:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 13
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-07-11 08:49:47
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 17
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-07-27
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-07-27 11:44:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 15
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-08-31
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-08-31 12:04:48
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-10-02
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-10-02 11:43:34
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 19
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-10-15
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-10-15 12:53:22
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 14
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-10-25
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-10-25 15:20:33
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 14
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-10-31
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-10-31 13:18:05
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 24
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-12-11
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-12-11 16:02:51
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 28
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-01-02
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-01-02 11:00:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 33