Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

Zgodnie z art. 9 ust. 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. z 2017r., poz. 2187)

podaje się do publicznej wiadomości informację:

Na wniosek Parafii Prokatedralnej Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego pw. Narodzenia NMP  w Kotłowie (adres: Kotłów 30A, 63-510 Mikstat) zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - obiektu: kościoła ewangelickiego, obecnie polskokatolickiego, filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z otoczeniem przy ul. Kościelnej 3 w miejscowości Strzyżew, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie nr ewid. 532.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Stanisław Ratajczak
Czas wytworzenia: 2017-12-13
Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
Czas udostępnienia: 2017-12-13 12:24:02
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 42