Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Kwalifikacja wojskowa 2018 roku

Kwalifikacja wojskowa 2018 roku

W okresie od dnia 1 marca do dnia 6 kwietnia  2018 r. na terenie Powiatu Ostrowskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów,
a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

W dniu 15 stycznia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze Wielkopolski. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jerzy Konkolewski
Czas wytworzenia: 2018-02-28
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2018-02-28 10:16:34
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 253

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jerzy Konkolewski
  Czas wytworzenia: 2018-02-28
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 10:16:34
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 16