OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zarządzenia Starosty Ostrowskiego - rok 2018

Zarządzenia Starosty Ostrowskiego - rok 2018

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2018-01-30
Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
Czas udostępnienia: 2018-06-28 12:08:32
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 762

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:14:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 46
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:14:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 34
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:14:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 31
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-02-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:16:25
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 26
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:20:17
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 27
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-02-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-02 13:25:51
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 34
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-02-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 13:59:00
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 13:59:51
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 14
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-03-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:01:04
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 14
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-03-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:02:03
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 12
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-03-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:02:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 15
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-03-29
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:03:01
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 21
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-04-09
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:03:28
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 16
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-04-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:03:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 21
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-05-21
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-06-05 08:41:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 20
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-05-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-06-05 08:41:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 23
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-06-13
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-06-28 12:05:50
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 17
 18. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-07-05 14:47:08
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 15
 19. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-07-10 10:41:39
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 12
 20. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-03 09:41:42
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 15
 21. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-03 09:42:32
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 15
 22. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-16 09:15:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 15
 23. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-31 09:27:42
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 24
 24. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-31 09:27:51
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 17
 25. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-09-20 09:53:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 13
 26. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-09-20 09:53:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 12
 27. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-09-24 14:59:57
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 12
 28. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-09-24 14:59:57
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 19
 29. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-05 08:36:25
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18
 30. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-05 08:36:42
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18
 31. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-05 08:36:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 16
 32. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-11
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 11:41:36
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 14
 33. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-15
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 11:42:45
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 16
 34. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-17
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 11:43:23
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 14
 35. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-17
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 11:43:57
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 19
 36. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:48:45
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 13
 37. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-11-13
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:49:25
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 13
 38. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-11-14
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:49:58
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 12
 39. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-11-14
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:50:17
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 11
 40. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-11-21
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:50:42
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 17
 41. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-12-03
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-12-12 09:39:21
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 8
 42. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-12-03
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-12-12 09:39:48
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 11
 43. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-12-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-12-12 09:40:09
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18
 44. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-12-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-01-08 10:38:09
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 9