Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy prowadzenie spraw związanych z:

 1. orzekaniem o stopniu niepełnosprawności w celu:
  1. odpowiedniego zatrudnienia,
  2. szkolenia,
  3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
  4. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
  5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
  6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
  7. korzystania z ulg i uprawnień na postawie art. 8 ust. 3a pkt 1 - Prawo o ruchu drogowym ze względu na znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  8. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  9. uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
  10. korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
  11. zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
  12. korzystania z systemu pomocy społecznej.

 2. orzekaniem o niepełnosprawności w celu :
  1. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  2. uzyskania przez okiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
  3. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie dziecka,
  4. korzystania z ulg i uprawnień na postawie art. 8 ust. 3a pkt 1 - Prawo o ruchu drogowym ze względu na znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  5. korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 3. wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,

 4. wydawaniem kart parkingowych,

 5. rozpatrywaniem zasadności odwołań od orzeczeń o niepełnposprawności i stopniu niepełnosprawności,

 6. udzielaniem informacji dotyczących :
  1. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
  2. możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
  3. możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne ze świadczeń finansowanych ze środków PFRON.
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
Czas wytworzenia: 2011-01-31
Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
Czas udostępnienia: 2018-04-26 13:49:09
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1991

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-26 14:30:46
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 78
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-26 14:31:12
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 61
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-26 14:31:26
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 400
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-26 14:32:03
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 267
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 09:08:25
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 113
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 09:08:25
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 78
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 09:08:25
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 64
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 09:10:04
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 112
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 09:10:04
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 66