OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Decyzja nr RPA.6740.7.74.2017 z dnia 28 kwietnia 2018r. dla...

Decyzja nr RPA.6740.7.74.2017 z dnia 28 kwietnia 2018r. dla inwestora P4 Sp.z o. o. z/s w Warszawie dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” PlaY” nr OSO3071 Raszków, na dz. nr 483/5 ( obręb 0001)

 Decyzja nr RPA.6740.7.74.2017 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” nr OSO3071 Raszków na działce nr 483/5 ( obręb 0001) dla  inwestora P4 Sp.zo.o. z/s w Warszawie

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” nr OSO3071 Raszków, wg załączonego projektu w miejscowości Raszków na działce nr 483/5 ( obręb 0001) Decyzja nr RPA.6740.7.74.2017  dla inwestora P4 Sp.zo.o. z/s w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2018r.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2018-05-11
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2018-05-11 10:02:47
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 13

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
  Czas wytworzenia: 2018-05-11
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 10:06:15
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 9