Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów  pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego o Stypendium Marszałka.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 2. Zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,
 3. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 4. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
  • uczniowie 4,21
  • słuchacze i studenci 4,01
 5. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto lub 740,00 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci

Wnioski o stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i słuchaczy  zameldowanych na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego są już wydawane i będą przyjmowane w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na parterze w pokoju nr 8, tel. 62 737  84  87 w nieprzekraczalnym terminie do dnia

uczniowie -  25 września 2018 r.

studenci/słuchacze  - 20 października 2018 r.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych położonych w Powiecie Ostrowskim zameldowani na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego mogą również pobrać wnioski w szkołach,  do których uczęszczają.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pobierający naukę w szkołach znajdujących się w Powiecie Ostrowskim, ale zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
Czas wytworzenia: 2018-09-03
Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
Czas udostępnienia: 2018-09-04 09:03:20
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 364

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-03 11:08:19
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 47
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-03 11:08:25
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 753
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-03 11:08:37
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 8
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-03 11:08:44
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 22
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-03 11:08:50
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 17
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-03 11:08:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 17
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-03 11:09:04
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 16
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-03 11:09:09
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 17
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marlena Frąszczak
  Czas wytworzenia: 2018-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-09-04 09:01:14
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 33