OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Obwieszczenia Starosty Ostrowskiego z dnia 22 października 2018r.

Obwieszczenia Starosty Ostrowskiego z dnia 22 października 2018r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 22 paxdziernika 2018r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej p.n . Rozbudowa ul. Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim ( budowa kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 22 października 2018r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwerstycji drogowej dla inwestycji p.n. Rozbudowa ul. Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim ( budowa kanalizacji deszczowej oraz ciagu pieszo- jezdnego ). Wykaz nieruchomości objetych inwestycją oraz ich podział ; Ostrów Wielkopolski, działki nr 36, 26, 25, 37(  po podziale dz. nr 37/1 i 37/2) ( obręb 0147), działki r 2/4 (po podziale dz. nr 2/5 i 2/6), działka nr 2/3 (obręb 0145)i działka nr 1/2 ( po podziale dz. nr  1/5 i 1/6 )( obręb 0149)

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2018-11-05
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2018-11-05 14:37:56
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 11

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
  Czas wytworzenia: 2018-11-05
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2018-11-05 14:42:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 7