OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Ogłoszenie naboru wniosków III Edycji Konkursu na granty miniPOS i...

Ogłoszenie naboru wniosków III Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Funduszu „TECHNO - GRANT”

Na podstawie §7  Regulaminu Funduszu TECHNO - GRANT, Starosta Ostrowski ogłasza nabór wniosków III Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2018/2019

 

W ramach projektów ubiegających się o TECHNO-GRANTY mogą być  realizowane projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń,  unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie:

 • - elektroniki,
 • - elektroenergetyki,
 • - energetyki odnawialnej,
 • - technologii chłodniczej i klimatyzacji,
 • - technologii pomiarowych,
 • - informatyki
 • - automatyki,
 • - ochrony środowiska,
 • - ekologii,
 • - zagadnień z zakresu recyklingu,
 • - nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego,
 • - zagadnień z zakresu techniki rolniczej,
 • - szeroko pojętych zagadnień techniki,
 • - wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej,
 • - zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji,
 • - organizacji i zarzadzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie,
 • - zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej.

W tegorocznej – trzeciej edycji uczniowie szkół technicznych składają wnioski wraz z opisem pomysłu, preliminarzem kosztów w swoich szkołach do 10 grudnia bieżącego roku. Dyrektorzy szkół do 23 grudnia zaakceptowane przez siebie wnioski składają w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w zamkniętych kopertach z oznaczeniem szkoły i dopiskiem TECHNO-GRANTY.

Informacja o nagrodzonych pracach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu Ostrowskiego do końca kwietnia 2019 roku.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
Czas wytworzenia: 2018-11-14
Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
Czas udostępnienia: 2018-11-14 13:04:57
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 105

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
  Czas wytworzenia: 2018-11-14
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2018-11-14 12:57:15
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 40