OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Rejestr zgłoszeń budowy- rok 2019

Rejestr zgłoszeń budowy- rok 2019

Zgłoszenie budowy sieci, stacji transformatorowej i budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul.Staroprzygodzkiej na działce nr 6/42 ( obręb 0117), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy nr RPA.6743.4.1.2019 z dnia 2019.01.02, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Huta, na dzialkach nr 400, 397, 389 ( obręb 0005), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.2.2019 z dnia 2019.01.03, wniosek wycofano dnia 24.01.2019
 3. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ofierskiego na działkach nr 6/10, 6/7, 10/19, 3/5,3/6, 10/24 ( obręb 0015)i dz. nr 19/6,19/2 ( obręb 0026)inwestor Energa Operator S.A. Oddział Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.3.2019 z dnia 2019.01.04, brak sprzeciwu z dnia 16.01.2019
 4. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, c.o, elektryczną w miejscowości Sośnie na  dz. 861/1,  inwestor Andrzejewska Patrycja znak sprawy RPA.6743.4.4.2019 z dnia 2019.01.22, brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci lektroenergetycznej do 1kV, w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jankowskiego na działkach nr 7/15, 7/11, 10/9, 11/2, 12/2, 13/2, 13/17, 46, 47, 48, 49, 12/19, 13/7, 13/10, 13/13, 13/16 ( obręb 0085),inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.5.2019 z dnia 22.01.2019, brak sprzeciwu
 6. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki na działce nr 291/1 ( obręb 0016), inwestor Marek Rataj, znak sprawy RPA.6743.4.6.2019 z dnia 24.01.2019, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Mazurska, na działkach nr 35/4 (obręb 0011), dz. nr 67/8, 72/5, 67/21,67/13 ( obręb 0012), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.7.2019 z dnia 25.01.2019, wycofano zgłoszenie dnia 13.02.2019r.
 8. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Regatowa, Wioślarska, na działkach nr 97, 104/1 ( obręb 0008), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.8.2019 z dnia 25.01.2019, brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul. Litewska, na działce nr 50 ( obręb 0005), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.9.2019 z dnia 30.01.2019, brak sprzeciwu
 10. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Czarnylas, na działce nr 271 ( obręb 0004), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.10.2019 z dnia 30.01.2019, brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wielowieś na działkach nr 336, 337/4 ( obręb 0014), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.11.2019 z dnia 30.01.2019, brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica na działkach nr 460, 461/7, 463 ( obręb 0005), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.12.2019 z dnia 30.01.2019,brak sprzeciwu
 13. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skowronkowa, Słowikowa, Kukułcza, Sowia, na działkach nr 14, 25, 28, 29, 34, 39 ( obręb 0124), dz. nr 19, 20, 21, 52, 57/22 ( obręb 0125), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.13.2019 z dnia 06.02.2019, brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Siewna, na działce nr 27/6 ( obręb 0139), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.14.2019 z dnia 11.02.2019, brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czekanów ul. Akacjowa, na działkach nr607/ 3, 607/4, 607/5, 252 ( obręb 0004), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.15.2019 z dnia 2019.02.13, brak sprzeciwu
 16. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkoipolski ul. Czereśniowa, na działkach nr 17, 15/3, 14 ( obręb 0155), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.16.2019 z dnia 2019.02.14, brak sprzeciwu
 17. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wysocko Małe ul. Kwiatowa, na działkach nr 127, 108/4, 108/10 ( obręb 0013), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.17.2019 z dnia 2019.02.15, brak sprzeciwu
 18. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 1 0,5 MPa w miejscowosci Tarchały Wielkie ul. Kwiatowa, na działkach nr 666, 877/11, 877/27 ( obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.18.2019 z dnia 2019.02.15, brak sprzeciwu
 19. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 10,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska, na działkach nr 2, 3/1 ( obręb 0206), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.19.2019 z dnia 2019.02.15, brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowosci Świeca ul. Granowiecka, na działce nr 782 ( obręb 0009),inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.o.o.Od.Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6740.4.20.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 21. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Dębnica ul. Litewska, na działkach nr 50, 15/5, 15/14 ( obręb 0005), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.Od.Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6740.4.21.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 22. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Lamki, Radłów  ul.Lawendowa, Os.Robotnicze, na działkach nr 256, 255 ( obręb 0014)i działka nr 239 ( obręb 0017), inwestorPolska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.Od.Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.22.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 23. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Mączniki, Nowe Skalmierzyce ul. Domowa, Ogrodowa, Polna, na działkach nr 91, 44,47, 97/5, ( obręb 0015), działka nr 243/2 ( obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.23.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gałązki Wielkie, na dzialkach nr 71, 49, 72/1, 46/3, 44/5, 44/4, 45, 43, 73/2, 66,48 (obręb 0008), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.24.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 25. Budowa wolnostajacej parterowej stacji transformatorowej do 35 kw. w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska  na działkach nr 3/107( obręb 0122), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.25.2019 z dnia 2019.02.26, brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Czekanów  ul. Łanowa, na działkach nr 225, 218/13 ( obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.26.2019 z dnia 2019.02.27, brak sprzeciwu
 27. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Czekanów ul. Krańcowa, na działkach nr 225, 226/21 ( obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o., Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.27.2019 z dnia 2019.02.27, brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Topola Wielka, na działkach nr 222, 227, 250 ( obręb 0012), inwestor  Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.28.2019 z dnia 2019.03.05 wniosek wycofano w dniu 25.03.2019r., Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejs cowości Janków Przygodzki ( obręb 0007), na działkach nr 22, 168/10, inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.28.a.2019 z dnia 2019.03.06, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci kakanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jarzębinowa, Klonowa, Jeżynowa na działkach nr 165/5, 166, 170,270, 276, 95, 65 ( obręb 0208), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.29.2019 z dnia 2019.03.11, brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci elektroenergetycznej  do 1kV i wolnostojącego parterowego budynku stacji transformatorowej do 35 m kw.  w miejscowości Moszczanka, na działce nr 238/1( obręb 0013), inwestor ADLO INVEST Sp. z o .o. Moszczanka, znak sprawy RPA.6743.4.30.2019 z dnia 2019.03.11 brak sprzeciwu
 31. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Morissona na działkach nr 78/7, 81/6, 88/3, 89/1, 80/6, 90/1 (obręb 0117), inwestor WODKAN  Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.31.2019 z dnia 2019.03.14, brak sprzeciwu
 32. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Boczków ul. Strażacka na działkach nr 128/2, 141/6, 141/8 ( obręb 0003), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.32.2019 z dnia 2019.03.15, brak sprzeciwu
 33. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowosci Czarnylas, na działce nr 367 ( obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.33.2019 z dnia 2019.03.26, brak sprzeciwu
 34. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew, na działce nr 1/22 ( obręb 0027), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.34.2019 z dnia 2019.03.26, brak sprzeciwu
 35. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolskim ul.Kamienna na działkach nr 5/16, 1, 42/8, 42/7, 3/3,  ( obręb 0124), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.35.2019 z dnia 2019.03.26, brak sprzeciwu
 36. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowosci Lewkowiec, na działkach nr 139/2, 139/3, 138/3 ( obręb 0015), inwestor Mateusz Plewiński, znak sprawy RPA.6743.4.36.2019 z dnia 2019.03.27, brak sprzeciwu
 37. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Topola-Osiedle na działkach nr 1708, 353/27, 353/29, 365, 121,  ( obręb 0012), inwestor Tomasz Perz, znak sprawy RPA.6743.4.37.2019 z dnia 2019.03.28, brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krańcowa na działkach nr 35/2, 42/2, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/13, 35/1, 36/1, 37/3, 37/5, 38/1 ( obręb 0111), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6740.4.38.2019 z dnia 2019. 04.01, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Uciechów ul. Wiśniowa na działkach nr 1018/95, 1018/96, 1018/94, 1058/28, 1018/109,1058/26, 1058/27, 1059, 1015, 1018/81 ( obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6740.4.39.2019 z dnia .2019. 04.01, wniosek wycofano  dnia 11.04.2019
 40. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski układ drogowy pomiędzy ul.Wrocławską i Wysocką - II etap budowy na działkach nr 3/128, 3/127, 3/85, 3/86, ( obręb 0122), inwestor Miejski Zarzad Dróg. znak sprawy RPA.6743.4.40.2019 z dnia 2019.04.05, wniosek wycofano 2019.04.11
 41. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska na działkach nr 55/3, 55/4, 55/5, 54/3, 54/4, ( obręb 0114), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.41.2019 z dnia 2019.04.08, brak sprzeciwu
 42. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowosci Odolanów ul. Raszkowska  na działkach nr 23, 17/1 ( obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.42.2019 z dnia 2019.04.10, brak sprzeciwu
 43. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Różana, na działkach nr 76/8, 76/9 ( obręb 0060), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.43.2019  z dnia 2019.04.12, brak sprzeciwu
 44. Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kv w miejscowości Łąkociny, działka nr 194/2 ( obręb 0017), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.  Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.44.2019 z dnia 2019.04.15, brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Ostrów Wielkopolskim ul. Klonowa, Jarzębinowa na działkach nr 95, 165/5, 169 ( obręb 0208), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.45.2019 z dnia 2019.04.17, brak sprzeciwu
 46. Budowa sieci elektroenergetycznej  do 1kV w miejscowości Huta na działkach nr 601/1, 601/2, 601/9, 601/10, 601/16  ( obręb 0005), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.46.2019 z dnia 2019.04.18, brak sprzeciwu
 47. Budowa sieci gazowej  o ciśnieniu do 1MPa  w miejscoweości Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Ogrodowa ,na działkach nr 605/1, 1239/2, 1241/30, 1447/4, 852/4 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa  Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy       w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.47.2019 z dnia 2019.04.18, brak sprzeciwu
 48. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Pardalin ,na działkach nr 347/21, 1665, 347/51, 347/35, 347/12, 355, 347/43 ( obręb 0009), inwestor marek trzcieliński, Wiesław Michalski, krystyna Hankiewicz prow. działalność p.n. Gospodarstwo Rybackie, znak sprawy RPA.6743.4.48.2019 z dnia 2019.04.25, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul.Mickiewicza, na działkach nr 6, 26, 39, 56, 75, 81, 93 ( obręb 0035), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski,, znak sprawy RPA.6743.4.49.2019 z dnia 2019.04.26, brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygodzice na ul. Ogrodowej, A.Mickiewicza, na działkach nr 1552, 1553/28, 1553/78, 1553/79, 1553/29, 162 ( obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.50.2019 z dnia 2019.04.26, brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiśniowa, na działkach nr 26, 27/33 ( obręb 0128), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Od. Zakład w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.51.2019 z dnia 2019.04.29, brak sprzeciwu
 52. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul.Dembinskiego na działkach nr 165 ( obręb 0045) i działkach nr 41/2, 42/37 (obręb 0042), inwestor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.52.2019 z dnia 30.04.2019, brak sprzeciwu
 53. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ks. Pralata Cz. Majorka na działkach nr 20/9, 20/2, 20/19, 20/18, 20/17, 20/16, 20/15, 20/14, 20/13, 20/12, 19/6, 18/6, 17/6, 15, 13/7, 46/9 ( obręb 0085), inwestor Energa Operator S.A. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.53.2019 z dnia 2019.04.30,brak sprzeciwu
 54. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa, w miejscowości Śliwniki i Nowe Skalmierzyce ul. Polna, Narutowicza na działkach nr 80 (obręb 0020), 488, 243/1, 437 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.54.2019 z dnia 08.05.2019, brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyźszym niż 0,5MPa, w miejscowości Wysocko Małe  ul. Jankowska, Ceglana na dz. nr 14, 9,7 (obręb 0013), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.55.2019 z dnia 08.05.2019, brak sprzeciwu
 56. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowie Wielkopolskim  ulica Bojanowskiego na dz. nr 92/20 (obręb 0038), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalziacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.56.2019 z dnia 09.05.2019, brak sprzeciwu
 57. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, w Przygodzicach na dz. nr 75/5, 75/6, 75/7, 75/4 (obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.57.2019 z dnia 10.05.2019, brak sprzeciwu
 58. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przeskok na działkach nr 9/9, 4/23 ( obręb 0136), inwestor Polska Spółka Gazownicza, Od. Poznań,  znak sprawy RPA.6743.4.58.2019 z dnia 14.05.2019, brak sprzeciwu
 59. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Jelitów na działkach nr 16/1, 17, 21, 20, 28, 25, 26, 27, 83 ( obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz,  znak sparwy RPA.6743.4.59.2019 z dnia 15.05.2019, brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko Małe, na działkach nr 510/6, 496/1, 14 ( obręb 0013) inwestor Sylwia Tokarz_- Wróbel, znak spawy nr RPA.6743.4.60.2019 z dnia 15.05.2019, brak sprzeciwu
 61. Budowa  sieci elektroenergetyczna do 1kV w miejscowości Moszczanka, na działce nr 71 ( obręb 0013), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.61.2019 z dnia 17.05.2019, brak sprzeciwu
 62. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Jelitów, na działkach nr 16/1, 17, 28, 83,  ( obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.62.2019 z dnia 17.05.2019, brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek, na działkach nr 840/34, 840/25, 840/27, 840/26, 840/24 ( obręb 0025) i  w miejscowości Sadowie, na działakch nr 114, 91/3 ( obręb 0019), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.63.2019 z dnia 27.05.2019, brak sprzeciwu
 64. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Szczęsliwa, Lawendowa, Radosna, Pogodna, na działkach nr 26/22, 26/24, 26/33, 27, 29/30, 30/15, 30/25, 31/14 ( obręb 0090), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.64.2019 z dnia 30.05.2019, brak sprzeciwu
 65. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, Polna, na działkach nr 57/8, 52, 49, 29/4 ( obręb 0011), inwestor Energa Operator S.A. Od.  Kalisz,, znak sprawy RPA.6743.4.65.2019 z dnia 03.06.2019, brak sprzeciwu
 66. Budowa sieci gazowej do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolskim ul. Oliwkowa, na działkach nr 251/70, 256, 257/2, 257/3 (obręb 01210), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.66.2019 z dnia 2019.06.05,brak sprzeciwu
 67. Budowa sieci gazowej do 0,5MPa w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska, na działkach nr 163, 167/1, 170 ( obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.67.2019 z dnia 2019.06.05, brak sprzeciwu
 68. budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Malwowa na działkach nr 199/5, 199/3, 193, 43/3, 194/2, 60 ( obręb 0060), inwestor Miejski Zarząd Dróg, znak sprawy RPA.6743.4.68.2019 z dnia 2019.06.06 wniosek wycofano 2019.06.24
 69. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grześkowiaka na działkach nr 35/23, 35/41, 45/1, 35/62 ( obręb 0176), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.69.2019 z dnia 2019.06.06, brak sprzeciwu
 70. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Złota,  na działkach nr 34/5, 33/3, 32/6, 31/6, 30/20, 26/16, 23/7, 22/7, 20/7, 42/4 ( obręb 0085), inwestor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.70.2019 z dnia 2019.06.06, brak sprzeciwu
 71. Budow sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Janków Przygodzki na działkach nr 512, 416/2 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.71.2019 z dnia 2019.06.10, brak sprzeciwu
 72. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Przymiejskiej,  na działkach nr 44 ( obręb 0174) i na działkach nr 7/15, 7/10 ( obręb 0175), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.72.2019 z dnia 2019.06.13, brak sprawy
 73. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Pardalin ul. Wrzosowa, osiedle Lawendowe na dzialakch nr 1683, 1708, 1584 ( obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.73.2019 z dnia 2019.06.14 brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Hetmańska na działkach nr 67/4, 74/2, 73/2, 72/2, 79 ( obręb 0057), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp z o. o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.74.2019 z dnia 2019.06.19, brak sprzeciwu
 75. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Radłów, na działkach nr 527, 612/1, 612/8 ( obręb 0017), inwestor MN Home Sp.zo.o. Sp.K, znak sprawy RPA.6743.4.75.2019 z dnia 2019.06.19 brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa, na działkach nr 1239/2, 1241/43, 1447/7 ( obręb 0007), inwestor Gmina Ostrów  Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.76.2019 z dnia 2019.06.21, brak sprzeciwu
 77. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oliwkowa na działkach nr 251/70, 257/2, 257/3, 256 ( obręb 0210), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.77.2019 z dnia 2019.06.21, brak sprzeciwu
 78. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. Nowej Krępy, W. Szymborskiej, na działkach nr 29/2, 29/3, 35/3, 61 ( obręb 0015), inwestor Daniel Wikczyński prow. dział.p/n DANMATIW, znak sprawy RPA.6743.4.78.2019 z dnia 2019.06.26, data wysłania postanowienia 2019.07.16, wniosek wycofano 2019.07.19
 79. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Poniatowskiego, na działkach nr 1/50, 1/11, 1/72, 5 ( obręb 0051), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.79.2019 z dnia 2019.06.27, brak sprzeciwu
 80. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew ul. Rajska, na działkach nr 42/45, 43/50, 43/43, 44/17, 30/13  ( obręb 0027)i w miejscowości Radłów ul. Lamkowa na działce nr 307 ( obręb 0017), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.80.2019 z dnia 2019.06.27, brak sprzeciwu
 81. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Baryczna, Klonowa na działkach nr 185/7, 185/2, 873/21 ( obręb 0023), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.81.2019 z dnia 2019.06.27, brak sprzeciwu
 82. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Malwowa na działkach nr199/5, 199/3, 193, 43/3, 194/2, 60, 61/2, 64/1, 66/4 ( obręb 0060), inwetor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.82.2019 z dnia 2019.07.01
 83. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odolanów ul. Osiedlowa, na działkach nr 23, 88/1, 90/10, 2180/18, 96,99/14, 100/12, 102/24, 482, 88/3, 90/2, 2179/6, 98/2, 1976/3, 100/2, 102/18, 104/5, 87/2, 49, 88/6, 90/4, 93/3, 94/3, 95/6, 99/4, 100/4, 102/3, 88/9, 90/6, 2180/5, 99/6, 100/6, 102/8, 113/3, 90/8, 2180/12, 99/9, 100/8, 102/13, ( obręb 0001), 2202/1, 2197, 2199, 2195 ( obręb 0011), inwestor Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie, znak sprawy RPA.6743.4.83.2019 z dnia 2019.07.03, brak sprzeciwu
 84.  Budowa sieci eketroenergetycznej do 1kV w miejscowości Uciechów ul. Wiśniowa na działkach nr 1018/95, 1018/96, 1018/94, 1058/28, 1018/109, 1058/26, 1058/27, 1059, 1015, 1018/81 ( obręb 0012), inwestor  Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.84.2019 z dnia 2019.07.03, brak sprzeciwu
 85. Budowa cieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Hetmańskiej na działkach nr 58/7, 74/2, 66/8, 75/3, 80/2,, 65/5, 67/8, 81/2, 76/8 ( obręb 0057), inwestor WODKAN przdsiebiorstwo Wodociągów i kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.85.2019 z dnia 2019.07.04, brak sprzeciwu
 86. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Św. Floriana, Celna na działkach nr 6/1, 7/13, 7/21, 7/17, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/13,12/10, 13/11, 13/8, 16/5, 17/5, 18/24, 13/20,13/5 ( obręb 0137), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., znak sprawy RPA.6743.4.86.2019 z dnia 2019.07.04, brak sprzeciwu
 87. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5Mpa w miejscowości Śliwniki ul. Wiśniowa dz. nr 310/3, 239/1, 375/8 (obręb 0020), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.87.2019 z dnia 04.07.2019, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Jesionowa dz. nr 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/3, 1180/5,1180/7, 1180/8, 1180/9, 1180/10, 1180/11, 1180/13, 1180/14, 1180/15, 1180/16, 1180/17, 1180/18, 1180/19, 1180/20, 1180/21, 1180/22, 1180/23, 1180/24, 1180/25, 1180/26, 1180/27, 1186 (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.88.2019 z dnia 08.07.2019, brak sprzeciwu
 89. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV  w miejscowości Wielowieś dz. nr 922, 845, 2497 (obręb 0014), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.89.2019 z dnia 08.07.2019, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującaq napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w miejuscowości Karski dz. nr 150/21, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.90.2019 z dnia 09.07.2019, brak sprzeciwu
 91. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowie WIelkopolskim ul. Grabowska/ rejon ul. Grabowskiej dz. nr 613/4 (obręb 0025 Wtórek), 13/27 (obręb 0209 Ostrów WIelkopolski), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.91.2019 z dnia 11.07.2019, brak sprzeciwu
 92. Budowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Wrocławska dz. nr 75/7 (obręb 0009), inwestor Marta Jarmuż, znak sprawy RPA.6743.4.92.2019 z dnia 17.07.2019, brak sprzeciwu
 93. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowie WIelkopolskim rejon ul. Zakątek dz. nr 92/20 (obręb 0038), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.93.2019 z dnia 17.07.2019, wniosek wycofano 2019.07.25
 94.  Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPA w miejscowości Ociąż dz. nr  66, 43/2, inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.94.2019 z dnia 19.07.2019, brak sprzeciwu
 95. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Wysocko Wielkie dz. nr 193,1925/7,873/21,185/2,190/16, Smardów dz. nr 24/11, inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. znak sprawy RPA.6743.4.95.2019 z dnia 19.07.2019, brak sprzeciwu
 96. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w miejscowości Raczyce dz. nr 1085/15,1085/14,1085/17,1085/18,1084/10, Inwestor Energa Operator S. A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.96.2019 z dnia 22.07.2019, brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci wodociągowejw miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Zakątek, dz. nr 26 ( obręb 0105), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananlizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.97.2019 z dnia 25.07.2019, brak sprzeciwu
 98. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zielona, dz. nr 2, 55, 101, 102,  ( obręb 0007), inwestor Miejski Zarząd Dróg  w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.98.2019 z dnia 26.07.2019, brak sprzeciwu
 99. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Irysowa, dz. nr 94/5, 36/24, 36/27, 37/5 ( obręb 0108), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.99.2019 z dnia 01.08.2019, brak sprzeciwu
 100. Budowa sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pistacjowa, dz. nr 6, 1, 3 ( obręb 0126), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.100.2019 z dnia 01.08.2019, brak sprzeciwu
 101. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej ul.Drzymały na działkach nr 23, 22,( obręb 0088) 2/12( obręb 0211), 255( obręb 0210), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.101.2019 z dnia 08.08.2019, brak sprzeciwu
 102. Sieć elktroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż1kV, w miejscowości Zacharzew dz. nr 5/56, 5/57, 5/58, 5/59, 4/14, 4/17, 5/63, inwetor Energa Opertor S. A. Oddzial w  Kaliszu znak sprawy RPA.6743.4.102.2019 z dnia 09-08-2019, brak sprzeciwu
 103. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej ul. Nowej krępy, W. Szymborskiej na działkach nr 29/2, 29/3, 35/3, 61  (obręb 0015) inwestor Daniel Wilczyński prow. działalnośc p/n DANMATIW, znak sprawy RPA.6743.4.103.2019 z dnia 13.08.2019, brak sprzeciwu
 104. Budowa sieci ekektroenergetycznej  do 1kV w miejscowości Lamki, na działkach nr 369/5, 369/7, 369/8 ( obręb 0014)i w Zacharzewie na dzialkach nr 123/1, 128/6, 128/9, 128/2, 128/3,128/4, 128/5, 128/7, 128/1 ( obręb 0027) inwestor  Energa Operator S.A. od. Kalisz  znak sprawy RPA.6743.4.104.2019 z dnia 14.08.2019, brak sprzeciwu
 105. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Platynowa ( rej ul. Promienistej) na dzialkach nr 34/9, 33/7, 32/10, 31/9,30/17  ( obręb 0085) inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.105.2019 z dnia 20.08.2019, brak sprzeciwu
 106. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Irysowa, na dzialkach nr 94/5, 36/24,36/27,37/5 ( obręb 0108) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.106.2019 z dnia 19.08.2019, brak sprzeciwu
 107. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Raszków ul. Wodna, Jasna, Słoneczna,na działkach nr 112/4, 121/1, 675, 112/3, 121/9, 121/22 ( obręb 0001) inwestor Gmina i Miasto Raszków,  znak sprawy RPA.6743.4.107.2019 z dnia 21.08.2019, brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci lektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Karski na działkach nr 89/1, 81/2, 101,150/3, 150/32,151, 150/13, 150/14, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/21 ( obręb 0011)inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.108.2019 z dnia 27.08.2019
 109. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pogodna na działce nr 26/22 ( obręb 0090) inwrestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.109.2019 z dnia 29.08.2019, wniosek wycofano  wdniu 12.09.2019
 110. Budowa sieci elektroenergetycznej  do 1kVw miejscowości Topola Mała ul. Polna na działkach nr 477/7, 477/8, 477/5, 477/6, 477/13, 477/14, 477/15, 477/17 ( obręb 0024) inwestor  Energa Operator S.A. od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.110.2019 z dnia 03.09.2019
 111. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa na dzialkach nr 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1123/6, 1123/7, 1123/8, 1163/4 ( obręb 0007) inwestor Energa Operator S.A. od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.111.2019 z dnia 03.09.2019
 112. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie na działkach nr 1098/9, 1098/7, 1097/8,1097/37, 1097/30, 1097/34 ( obręb 0007) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.112.2019 z dnia 03.09.2019
 113. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Ostrów Wielkopolskiul. Południowa, Pistacjowa, na działce nr 5 ( obręb 0156) i działkach nr 1, 3, 6, 23/3,  ( obręb 0126) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.113.2019 z dnia 05.09.2019
 114. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV  w miejscowości Śliwniki ul. Sosnowa na działkach nr 11, 12/1, 13, 14, 18/1, 373, 372/1, 372/35, 372/13, 372/21, 310/1, 376/62 ( obręb 0020) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.114.2019 z dnia 10.09.2019
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2019-01-02
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2019-09-12 12:49:09
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 544