OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2017r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467)
w celu skorzystania z pomocy prawnej należy
umówić się na wizytę pod numerem telefonu

539 526 070

Zapisy będą odbywały się w dniach:
wtorek (godz. 12.00-14.00)
czwartek (godz. 12.00-14.00)

Lp.

 Lokalizacja

 Godziny dyżurów

 Udzielający porad

Rodzaj porad

 1

 Ostrów Wielkopolski

 Aleja Słowackiego 1C
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

- tel. 062 735 51 52

 Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00 

 radca prawny

 Porady prawne

 2

Odolanów

Ośrodek Zdrowia
ul. Gimnazjalna 6 pokój nr 103

- tel. 518 122 360

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00 

 adwokat

 Porady prawne

 3

 Nowe Skalmierzyce

 ul. Ostrowska 8
(Urząd Gminy i Miasta)

- tel. 062 762 97 15

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 7:30 – 11:30

Środa: 7:30 – 11:30

Czwartek: 11:30 – 15:30

Piątek: 11:30 – 15:30 

 adwokat/radca prawny

 Porady prawne

Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową

 4

 Raszków – Przybysławice 42

 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

- tel. 062 734 35 97 

Poniedziałek: 10:30 – 14:30

Wtorek: 11:00 – 15:00

Środa: 8:30 – 12:30

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 11:30 – 15:30 

 radca prawny/aplikant

radcowski

Porady Prawne /
Poradnictwo obywatelskie

 

5

 Ostrów Wielkopolski 

ul. Asnyka 8
(Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.)

- tel. 607 516 232 

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00 

 radca prawny

Porady Prawne /
Poradnictwo obywatelskie

 6

 Przygodzice 

ul. PTR 1 („Chata Regionalna”)

- tel. 062 592 77 22

Poniedziałek: 7:00 – 11:00

Wtorek: 7:45 – 11:45

Środa: 7:00 – 11:00

Czwartek: 7:00 – 11:00

Piątek: 7:00 – 11:00 

 radca prawny

Porady Prawne /
Poradnictwo obywatelskie

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
Czas wytworzenia: 2019-01-16
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2019-01-16 08:11:47
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1146