Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

W okresie od dnia 18 lutego do dnia 28 marca 2019 roku na terenie Powiatu Ostrowskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajduje się w przy ul. Limanowskiego 17
w Ostrowie Wielkopolskim. Komisja pracuje w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów,
a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

W dniu 18 stycznia 2019 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze województw wielkopolskiego. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób wezwanych do kwalifikacji.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jerzy Konkolewski
Czas wytworzenia: 2019-01-22
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2019-01-22 11:46:11
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 237