OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Informacja o możliwości składania ofert na badanie sprawozdania...

Informacja o możliwości składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019, 2020 oraz 2021

INFORMACJA

     Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości składania ofert na „Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019, 2020 oraz 2021”.

     Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena za wykonanie usługi za badanie sprawozdania finansowego za jeden rok obrachunkowy. Warunkami złożenia oferty są: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz wykazanie doświadczenia w badaniu sprawozdań podmiotów leczniczych.

Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ZZOZ w Ostrowie Wlkp. za lata 2019, 2020 oraz 2021” należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub złożyć osobiście na biurze podawczym Starostwa Powiatowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2019 roku.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Magdalena Boroń Stanowisko ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim pod nr telefonu: 62 737 84 77, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30.

 

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Magdalena Boroń
Czas wytworzenia: 2019-06-04
Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
Czas udostępnienia: 2019-06-04 08:46:55
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 72

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Magdalena Boroń
  Czas wytworzenia: 2019-06-04
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2019-06-04 08:46:48
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 4