OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: II KONKURS - OŚWIATA I EDUKACJA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ POWIETRZA

II KONKURS - OŚWIATA I EDUKACJA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ POWIETRZA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku

NOWY WZÓR OFERTY znajduje się w folderze NOWE WZORY DOKUMENTÓW

 

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
Czas wytworzenia: 2019-08-30
Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
Czas udostępnienia: 2019-08-30 14:03:35
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 51

Załączone pliki

 1. Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 255/2019 z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 13:53:04
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 14
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 13:53:25
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 11
 3. Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 294/2019 z 4 października 2019 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza na terenie powiatu ostrowskiego w 2019 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2019-10-07
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2019-10-07 14:25:42
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 7
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2019-10-07
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2019-10-07 14:26:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 4