OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego o Stypendium Marszałka.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1) Uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2) Zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,

3) W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4) Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:

- uczniowie 4,21

- słuchacze i studenci 4,01

5) Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto lub 740,00 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci

Wnioski o stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów i słuchaczy zameldowanych na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego są już wydawane i będą przyjmowane w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na parterze w pokoju nr 18, tel. 62 737 84 73  w nieprzekraczalnym terminie do dnia

uczniowie - 25 września 2019 r.

studenci/słuchacze - 20 października 2019 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych położonych w Powiecie Ostrowskim zameldowanych na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego mogą również pobrać wnioski w szkołach do których uczęszczają.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych pobierający naukę  w szkołach znajdujących się w Powiecie Ostrowskim ale zameldowanych na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
Czas wytworzenia: 2019-09-03
Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:28:03
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 222

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:25:28
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 83
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:25:50
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 78
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:26:08
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 8
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:26:28
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 43
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:26:37
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 13
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:26:47
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 15
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:26:57
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 28
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:27:06
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 16
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ratajczak
  Czas wytworzenia: 2019-09-03
  Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
  Czas udostępnienia: 2019-09-03 15:27:17
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 30