OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie zarządu w dniu 5 września 2019 roku

Posiedzenie zarządu w dniu 5 września 2019 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2019-09-05
Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:38:21
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 14

Załączone pliki

 1. w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:32:03
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 2
 2. w sprawie pozbawienia drogi nr 4645P Piotrów - Pruszków kategorii drogi powiatowej
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:32:27
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 3. w sprawie pozbawienia drogi nr 4593P Szadek - Przedzeń kategorii drogi powiatowej
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:32:51
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 4. w sprawie pozbawienia drogi nr 4600P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327P w miejscowości Zagorzyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4645P w miejscowości Pruszków, kategorii drogi powiatowej
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:33:15
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 5. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi – Brudzew – Jarantów i drogi gminnej nr 674175P od granicy gmin Blizanów/Stawiszyn do miejscowości Długa Wieś Druga
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:33:35
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 6. w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 5586P Kraszewice - Czajków, kategorii drogi powiatowej
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:33:54
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 7. w sprawie zaliczenia dróg położonych w Przygodzicach na dz. nr 1716/8 i 1716/19 do kategorii dróg gminnych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:34:12
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 8. w sprawie zaliczenia drogi położonej na dz. nr 65/3 w obrębie 0011 Sieroszewice do kategorii dróg gminnych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:35:55
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 9. w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:36:34
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 10. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Raszków w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:36:57
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 11. w sprawie zaopiniowania przebiegów dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:37:21
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie karetki transportowej przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 13:37:42
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1