OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 września 2019r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 września 2019r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego  z dnia 12 września  2019r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 września 2019r. zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.Rozbudowa ul. Czereśniowej w Ostrowie Wielkopolskim ( od ul. Zagajnikowej do granicy działki nr 5/2). Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem : Ostrów Wielkopolski ( obręb 0131) działka nr 19,( obręb 0154)działki nr 19/1, 20/4, 20/6, 21/1, 22 (po podziale 22/1, 22/2) działki nr 23/5, 44/3,45/3 ( po podziale 45/5, 45/6)działka nr 45/4 ( po podziale 45/7, 45/8) działka nr 46/3, (obręb 0155) 1/8, 1/10, 1/12, 2/1 ( po podziale 2/3, 2/4)działki nr 2/5, 3/2 ( po podziale 3/5, 3/6) działki nr 3/3,4 ( po podziale 4/1, 4/2)działki nr 15/3, 16/13

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2019-10-22
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2019-10-22 16:11:25
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 12

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
  Czas wytworzenia: 2019-10-22
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2019-10-22 16:09:59
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 4