OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na...

Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. na terenie Powiatu Ostrowskiego

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marta Fechner
Czas wytworzenia: 2019-10-23
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2019-10-24 10:17:56
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 283

Załączone pliki

 1. Uchwała nr 315/2019 w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Adrian Ćwiklak
  Czas wytworzenia: 2019-10-23
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2019-10-24 10:17:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 56
 2. Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marta Fechner
  Czas wytworzenia: 2019-10-25
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2019-10-25 14:17:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 5
 3. Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marta Fechner
  Czas wytworzenia: 2019-10-25
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2019-10-25 14:17:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 7
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marta Fechner
  Czas wytworzenia: 2019-11-05
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2019-11-05 10:17:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 7
 5. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r. na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marta Fechner
  Czas wytworzenia: 2019-11-05
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2019-11-05 10:17:56
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 4
 6. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Ostrowskim 2020 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marta Fechner
  Czas wytworzenia: 2019-11-15
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2019-11-18 12:15:03
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 11
 7. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marta Fechner
  Czas wytworzenia: 2019-11-22
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2019-11-26 12:40:37
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 18